Tuổi thơ

Nhà mày ở cạnh nhà tao Cách nhau chỉ một hàng rào đơn sơ Cùng chung kỷ niệm tuổi thơ Rủ nhau trốn mẹ ra bờ ao chơi Lá vàng rơi rụng nơi nơi Dùng tiền là lá mình chơi đồ hàng Mua mua, bán bán rộn ràng.. Mày vờ quỵt nợ la làng tao […]

Đọc tiếp

Kim Bá Đạo

Kim này chỉ hướng về đâu Lẽ nào ý nói nghẻo đầu ngoặt ngan Của nhà có sẵn chẳng phan Chắc là ý nói đã phan ngoài đường Về nhà nằm cạnh chung giường Mà sao chẳng thấy kim vương đúng giờ Ý này không phải đơn sơ Cho hỏi các bác bao giờ có […]

Đọc tiếp