Tuổi thơ

Blog

Nhà mày ở cạnh nhà tao
Cách nhau chỉ một hàng rào đơn sơ
Cùng chung kỷ niệm tuổi thơ
Rủ nhau trốn mẹ ra bờ ao chơi
Lá vàng rơi rụng nơi nơi
Dùng tiền là lá mình chơi đồ hàng
Mua mua, bán bán rộn ràng..
Mày vờ quỵt nợ la làng tao kêu…
Có lần chơi chuyện tình yêu
Bắt chước người lớn mình kêu Vợ Chồng
Hoa Xim tao kết làm vòng
Cánh phượng tô đỏ má hồng cô dâu
Còn mày lấy rế đội đầu
Đóng làm chú rể rước dâu gốc bàng
Mở tiệc khao khắp họ hàng
Sung xanh- dái mít đàng hoàng như ai
Tiệc xong mày giả bộ say
Kéo cô dâu lại hôn ngay vào mồm
Giật mình tao sợ hết hồn
Nhựa sung nhựa mít dính môi hai thằng.
Bực mình rút guốc tao phang.
Co giò mày chạy quáng quàng.. Mẹ ơi..!
Tuổi thơ ôi thật tuyệt vời..
Dù cho sóng gió suốt đời chẳng quên
Thế rồi hai đứa lớn lên
Mày vào bộ đội tao lên đô thành
Tao thì chăm chỉ học hành
Còn mày phấn đấu trở thành sỹ quan.
Đầu xuân hai đứa về làng
Gặp nhau bỗng thấy rộn ràng con tim
Tâm hồn như có con chim
Tình yêu chắp cánh bay tìm đến nhau
Hai nhà sắm sửa trầu cau
Gặp nhau hai đứa vẫn Tao với Mày