Tuổi thơ

Nhà mày ở cạnh nhà tao Cách nhau chỉ một hàng rào đơn sơ Cùng chung kỷ niệm tuổi thơ Rủ nhau trốn mẹ ra bờ ao chơi Lá vàng rơi rụng nơi nơi Dùng tiền là lá mình chơi đồ hàng Mua mua, bán bán rộn ràng.. Mày vờ quỵt nợ la làng tao […]

Đọc tiếp