Lạnh về

Bạn đọc

Sáng nay trời rất lạnh
Thấy nhớ anh vô vàn
Cái lạnh đã qua sang
Ngập tràn lên chăn gối
Qua bao ngày em đợi
Tiếng gọi từ con tim
Cứ sao mãi trốn tìm
Trong im lìm xa vắng
Tình buồn như giọt đắng
Bên quán vắng quạnh hiu
Bóng anh nhạt trời chiều
Chạnh hắt hiu vây phủ