Kim Bá Đạo

Bạn đọc

Kim này chỉ hướng về đâu
Lẽ nào ý nói nghẻo đầu ngoặt ngan
Của nhà có sẵn chẳng phan
Chắc là ý nói đã phan ngoài đường
Về nhà nằm cạnh chung giường
Mà sao chẳng thấy kim vương đúng giờ
Ý này không phải đơn sơ
Cho hỏi các bác bao giờ có chưa ?
Kim này ý nghĩ từa lưa
Nhắc nhở các bạn từ trưa đến chiều
Hay là ý nghĩ một điều
Nói rằng phái mạnh hổng tiu cái cần
Thật sự là rất phân vân
Cho hỏi các bạn có lằn ra không?

3 thoughts on “Kim Bá Đạo

  1. Kim này muốn chỉ tỏ tường.Mười hai giờ ngọ mời chàng vào xơi.Đích đến hiii….

  2. Kim giờ chỉ ở số baKim phút số chín là ta bắt đầuTiến lên các đấng anh hàoPháo ta nhả đạn bắn vào hang sâuChúc các bác buổi sáng vv…..

Comments are closed.